2 Timotheüs 2:1

SV

1Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

KJV

1Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.