Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 3:14
NBV 14 en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent dien; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version