Artikelen over 2 Thessalonicensen 2:9

2 Thessalonicensen 2:9

Elia – Een profeet van de Heere (9) : Frisse Wateren

Aházia - de boodschap van de dood Lezen: 2 Koningen 1 De openlijke dienst van Elia was met een boodschap van oordeel aan koning Achab begonnen, ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

Toetst alles … : Frisse Wateren

Velen worden in onze dagen verleid door verkeerde leringen. Het woordje nieuw lijkt nu wel een extra magische kracht te bezitten op velerlei terrein. ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

Tongen, talen en tekenen … (2) : Frisse Wateren

Is de gave van tongen (talen) vandaag de dag nog steeds werkzaam? De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën zij zullen tenietgedaan ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

Christenen en wondergenezingen (2 – slot) : Frisse Wateren

Zijn er niet vele genezingservaringen? Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
2 Thessalonicensen 2:9

De antichrist is onder ons! (maitreya=de antichrist)* – Bijbels Panorama

De antichrist is onder ons, d.w.z. temidden van ons. Het is merkwaardig hoeveel schrikreacties deze uitspraak teweegbrengt bij gelovigen. Dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt is echter niets bijzonders en niets om bang voor te zijn. Volgens de Schri
bijbelspanorama.nl
2 Thessalonicensen 2:9

De antichrist (dl. 2) - Stichting Israel en de Bijbel

Luther noemde satan al treffend ‘de aap van God’. Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook de antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.
israelendebijbel.nl
2 Thessalonicensen 2:9

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl
2 Thessalonicensen 2:9

De eerste decennia van het christendom (11) : Frisse Wateren

Handelingen 4 vers 15-37 Vers 15-17 Nu bleef deze mensen geen andere middel meer over dan door geweld tegen God in opstand te komen. De oversten ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:9

De zeven gemeenten in het boek Openbaring

Het Openbaring is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1:4.
israelendebijbel.nl