Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 2:5
NBV 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version