Artikelen over 2 Thessalonicensen 2:16

2 Thessalonicensen 2:16

Alle goed werk : Frisse Wateren

“ … tot alle goed werk bereid te zijn …” (Titus 3:1). Het thema “goede werken” neemt een grote plaats in beslag in het Nieuwe Testament, ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:16

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
2 Thessalonicensen 2:16

De Opname van de Gemeente en de Grote Verdrukking* – Bijbels Panorama

Het is een betreurenswaardige zaak, dat er onder oprechte christenen zoveel verdeeldheid bestaat over de aard en het tijdstip van de opname der gemeente. En er is niet alleen verdeeldheid, maar ook onzekerheid. Een veel gehoorde vraag op Bijbelstudieavond
bijbelspanorama.nl