2 Thessalonicensen 2:11-12

NBV

11Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.
12Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.

SV

11En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

KJV

11And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
12That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.