2 Thessalonicensen 1:8

SV

8Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

KJV

8In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ: