2 Thessalonicensen 1:6-7

NBV

6God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking
7(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.

SV

6Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
7En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;

KJV

6Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;
7And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,