Open de Bijbel

2 Samuël 7:6
NBV 6 Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de IsraĆ«lieten uit Egypte heb geleid tot nu toe! Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Want Ik heb in geen huis gewoond, van dien dag af, dat Ik de kinderen Israels uit Egypte opvoerde, tot op dezen dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in a tent and in a tabernacle.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version