Artikelen over 2 Petrus 3:13

2 Petrus 3:13

1 Petrus 4:7 : Frisse Wateren

Petrus had de Heer Jezus, de Zoon des mensen, zien komen in Zijn Rijk (Mattheüs 16:28 en 17:1). Dat had een blijvende indruk op hem gemaakt zodat hij ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

Vuur (III) – Verhaast de komst van de dag van God … : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

Vuur (VI – slot) – De dag van de Heer komt als een dief : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

2 Petrus 3 vers 11 en 12 : Frisse Wateren

Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast ....! ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

De eerste dag van de week (1) : Frisse Wateren

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve - Den Haag. De titel was: De ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

In den beginne [7] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) Zesde dag: vers 24-31: De aarde wordt bevolkt Twee delen: Beeld van God - Gelijkenis van God Op deze dag ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

Ruth (5) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool : Frisse Wateren

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van hemel in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

Het Johannes-evangelie (06) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 29-34 Het Lam van God – de Zoon van God Van hoofdstuk 1 vers 29 tot hoofdstuk 2 vers 11 hebben we een ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

De wederkomst van Christus 2 – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat...
honderdbijbelstudies.nl
2 Petrus 3:13

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook...
honderdbijbelstudies.nl
2 Petrus 3:13

Het Johannes-evangelie (07) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 35 tot 43. Het getuigenis van Johannes de Doper over de Heer Jezus In de verzen 19 tot 28 hebben we het eerste grote ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11b) : Frisse Wateren

Bijlage bij les 16-28 betreffende Mattheüs 24 en 25. Zeer korte samenvatting van wat de Bijbelse profetieën ons leren over de toekomst van de Heere, ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:13

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
2 Petrus 3:13

Het duizendjarige vrederijk Deel I: het begin, de duur en het einde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over het duizendjarig vrederijk. Jezus komt terug naar deze aarde om het koningschap in bezit te nemen. [1] Wanneer hij...
honderdbijbelstudies.nl
2 Petrus 3:13

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl