Open de Bijbel

2 Petrus 3:11
NBV 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version