Artikelen over 2 Petrus 2:8

2 Petrus 2:8

2 Petrus 2 vers 8 : Frisse Wateren

“… want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Is Sam nu in het paradijs : Frisse Wateren

In dit artikel wordt een vraag beantwoord die heel veel christenen ofwel bezighoudt ofwel aangaat. De vraag namelijk die gaat over in zonde leven, en het ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Muziek gezien vanuit Christelijk oogpunt : Frisse Wateren

Muziek is ouder dan de zonde. Zij spreekt van de heerlijke tijd toen het boze er nog helemaal niet was ... Inhoud: Inleiding Is Popmuziek van ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

1 Samuël 3 vers 9 : Frisse Wateren

Dit is misschien wel een van de moeilijkste dingen in het leven van een mens, maar zeker ook in het leven van een Christen. Toch is het van bijzonder ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Aanbidding: les 5 – Lot : Frisse Wateren

Ons «geestelijk schilderijenboek», het Oude Testament, toont ons het beeld van vele mensen, van gelovigen en ongelovigen. Het laat ons mensen zien, die ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

O, mijn God! (4) : Frisse Wateren

Lezen Richteren 18. We gaan weer verder met de geschiedenis van Micha uit Richteren 18. Ook dit hoofdstuk herinnert direct weer aan het ontbreken van ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Zien en geloven

We hechten doorgaans meer aan ons gezicht dan aan ons gehoor. Toch leert de Bijbel dat “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God...
israelendebijbel.nl
2 Petrus 2:8

De Christen en de politiek (3) : Frisse Wateren

Mijn koninkrijk is niet van deze wereld Dienaar van de Koning Johannes meldt dat de Heer het volgende zei: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Het tijdstip van de opname – Honderd bijbelstudies

Inleiding Over het moment van de opname bestaat onder bijbelgetrouwe christenen verschil van inzicht. Sommigen zijn van mening dat de opname plaats zal...
honderdbijbelstudies.nl
2 Petrus 2:8

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (1) : Frisse Wateren

Naar aanleiding van een vraag van enkele lezers en vanwege de actualiteit willen wij vanuit het Woord van God proberen iets door te geven over ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Sodom en Gomorra: actueel? : Frisse Wateren

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
2 Petrus 2:8

Overdenking van Nehemia (11) : Frisse Wateren

Ondanks alle aanvallen van de vijand van buitenaf en van binnenuit hielden Nehemia en zijn medewerkers stand. Als resultaat van hun volharding was een ...
frissewateren.nl