Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7-8

Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Genesis 19:16

Toen Lot aarzelde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand, omdat de HEER hem wilde sparen, en ze trokken hem mee de stad uit. Pas buiten de stad bleven ze staan.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Genesis 19:29

Toen God de steden wegvaagde waar Lot had gewoond, liet hij Lot aan de ondergang ontkomen. Zo hield God, toen hij de steden in de vallei verwoestte, rekening met Abraham.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

1 Korinthe 10:13

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Genesis 19:7

‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

2 Petrus 3:17

Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Jeremia 9:1

(8:23) Ach, was mijn hoofd maar een waterval, mijn oog een bron van tranen: dag en nacht zou ik huilen over de doden van mijn volk. Ach, had ik maar een nachtverblijf in de woestijn. Ik zou mijn volk verlaten, van hen weggaan.’ ‘Ze zijn allen even trouweloos, het is een bende bedriegers.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Genesis 13:13

de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Jeremia 23:9

Over de profeten. ‘Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft, ik lijk wel dronken, beneveld door wijn-door toedoen van de HEER, door zijn heilige woorden.’
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Genesis 19:22

Vlucht daarheen en haast u, want tot u daar aangekomen bent kan ik niets doen.’ Zo kreeg die stad de naam Soar.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:7

Psalmen 120:5

Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis bij de tenten van Kedar.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:158

Ik zie de afvalligen en weerzin vervult mij, want zij houden zich niet aan uw woord.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Ezechiel 9:4

De HEER zei tegen hem: 'Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.'
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Spreuken 25:26

Een rechtvaardige die een goddeloze niet weerstaat, is als een troebele bron, een vergiftigde put.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:136

Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt niet onderhouden.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Psalmen 119:139

Mijn hartstocht voor u verteert mij, mijn belagers zijn uw woorden vergeten.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Spreuken 28:12

Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Maleachi 3:15

We moeten de hoogmoedigen wel gelukkig prijzen, want wie zich goddeloos gedraagt gaat het voor de wind, en wie God beproeft komt er goed vanaf!'
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

1 Timotheüs 1:9

We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars,
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:8

Ezechiel 9:6

Oude mensen, jonge mannen en vrouwen, moeders en kinderen-jullie moeten ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom.' En ze begonnen bij de zeventig oudsten, die voor de tempel stonden.