2 Petrus 1:5-7

NBV

5Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis,
6uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid,
7uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.

SV

5En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
6En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.

KJV

5And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
6And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
7And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.