2 Petrus 1:5-7

SV

5En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
6En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.

KJV

5And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;
6And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;
7And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.