2 Petrus 1:12-13

NBV

12Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen.
13Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf.

SV

12Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.
13En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning;

KJV

12Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though ye know them, and be established in the present truth.
13Yea, I think it meet, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance;