Open de Bijbel

2 Kronieken 33:12
NBV 12 Toen Manasse zo in het nauw gedreven was, probeerde hij de HEER, zijn God, mild te stemmen door zich voor de God van zijn voorouders te verootmoedigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And when he was in affliction, he besought the LORD his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version