2 Kronieken 25:2, 27

NBV

2Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, maar niet van ganser harte.
27Toen Amasja de HEER eenmaal ontrouw was geworden, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen. Hij vluchtte naar Lachis, maar ze kwamen hem achterna en doodden hem daar.

SV

2En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart.
27Van den tijd nu af, dat Amazia afgeweken was van achter den HEERE, zo maakten zij in Jeruzalem een verbintenis tegen hem; doch hij vluchtte naar Lachis. Toen zonden zij hem na tot Lachis, en doodden hem aldaar.

KJV

2And he did that which was right in the sight of the LORD, but not with a perfect heart.
27Now after the time that Amaziah did turn away from following the LORD they made a conspiracy against him in Jerusalem; and he fled to Lachish: but they sent to Lachish after him, and slew him there.