Open de Bijbel

2 Kronieken 25:2
NBV 2 Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, maar niet van ganser harte. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN, doch niet met een volkomen hart.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 And he did that which was right in the sight of the LORD, but not with a perfect heart.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version