Open de Bijbel

2 Corinthiërs 7:3
NBV 3 Ik zeg dit niet om u te beschuldigen, want ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo na aan het hart ligt dat we met u in leven en sterven verbonden zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Ik zeg dit niet tot uw veroordeling; want ik heb te voren gezegd, dat gij in onze harten zijt, om samen te sterven en samen te leven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 I speak not this to condemn you: for I have said before, that ye are in our hearts to die and live with you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version