Artikelen over 2 Korinthe 7:10

2 Korinthe 7:10

“Ik heb gezondigd” (2 – slot) : Frisse Wateren

“Ik heb gezondigd”. Zoals Chinese woorden - zo moeilijk komen ons deze drie woorden over de lippen. Spreken we ze toch eens uit, zo blijft de vraag: ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

Geschikt voor de hemel : Frisse Wateren

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

Alleen de Bijbel!!! : Frisse Wateren

The passion of the Christ De film The passion of the Christ (Het lijden van Christus) houdt vele gemoederen, ook in Nederland, bezig. Deze omstreden ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren? : Frisse Wateren

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (12) : Frisse Wateren

Les 12 “... De Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd ...” (1 Korinthe 11:23; Mattheüs 26-27:26) Beste cursist, We komen nu aan ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

De Gouden Kandelaar (6) : Frisse Wateren

Hoe is het met onze strijd? Hebben wij onze ogen open? Hebben wij zelfkennis? Hebben wij ook belemmeringen, die het werk van de Geest van God blokkeren? ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 7:10

De aanneming van Israël

De beschrijving van de reis van het volk Israël van Egypte naar Kanaän bevat, zo zullen we zien, allerlei waardevolle lessen voor de Gemeente van God in de huidige bedeling.
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 7:10

Overdenking van Nehemia (15) : Frisse Wateren

Voorjaar 2008. De natuur in! Deze foto heeft niet zo veel met Nehemia te maken. Maar wanneer je de natuur ingaat en het voorjaar in alle rust op je ...
frissewateren.nl