Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Korinthe 4:2

Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Efeze 6:11

Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Efeze 1:13

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Hebreeën 2:4

Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Korinthe 1:18

Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Efeze 1:19

en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Efeze 3:20

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Romeinen 13:12

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Korinthe 7:14

Ik had tegenover hem hoog van u opgegeven, en u hebt me niet teleurgesteld. Integendeel, zoals ik de waarheid sprak in alles wat ik tegen u heb gezegd, zo sprak ik ook de waarheid toen ik tegenover Titus zo hoog van u opgaf.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Psalmen 119:43

Neem de waarheid nooit weg uit mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

1 Korinthe 1:24

Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Efeze 4:21

U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

1 Korinthe 2:4

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Jesaja 11:5

Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Korinthe 10:4

De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Spreuken 3:16

Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en rijkdom geeft ze met haar andere hand.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Timotheüs 2:15

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

Markus 16:20

En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

2 Timotheüs 4:7

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 6:7

1 Thessalonicensen 5:8

maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.
1
2
Volgende