Artikelen over 2 Korinthe 6:2

2 Korinthe 6:2

2 Korinthe 6 vers 2 : Frisse Wateren

Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis. Veel mensen weten dat zij in hun huidige toestand niet ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Prediker 8 vers 8 : Frisse Wateren

… geen mens … heeft zeggenschap over de dag van de dood … (Pred. 8:8). … zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Lukas 11:9 : Frisse Wateren

De treurende nabestaanden zetten boven op de rouwkaart van een van hun geliefden de woorden:De tijd om God te zoeken is het leven.De tijd om God te ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Johannes 5:25 : Frisse Wateren

Het huidige uurHet uur waarvan Jezus Christus, de Zoon van God, hier spreekt, geeft het gehele tijdperk van de genade aan, beginnend met Zijn toenmalig ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Ach, lieve tijd … : Frisse Wateren

Niet ver van Koblenz verwijderd ligt het kasteel Diesayn, omgeven door een vandaag nog goed zichtbare ringmuur. Wie daar eens naar binnen gaat om te eten ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Geef mij een wijs hart, o Heer! : Frisse Wateren

Wijzen de tekenen van de tijd erop dat het einde nabij is? De nieuwsberichten van vandaag laten ons vraag de vraag stellen: Geeft God ons een zekere ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

2 Petrus 3 vers 11 en 12 : Frisse Wateren

Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast ....! ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Besmet – Fukushima, Japan : Frisse Wateren

De beelden van Japan houden ons in spanning. Daar heeft zich het leven van vandaag op morgen door de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving, vrijdag ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Levenswoorden in het boek Handelingen (18) – slot : Frisse Wateren

Les 18 “... aangaande Jezus ... van ‘s morgens vroeg tot de avond toe” (Handelingen 28:23) Praktische tips: Neem alle gevraagde ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:2

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl