Artikelen over 2 Korinthe 6:14-18

2 Korinthe 6:14-17

Bob Dylan : Frisse Wateren

Enige jaren geleden overnachtte ik met mijn gezin tijdens een fietsvakantie in een vakantiehuis. Daar bracht juist een groep jonge mensen een vakantie ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-16

Nikolaas – een legende : Frisse Wateren

Ook bij onze Oosterburen - Duitsland - kent men de naam Nikolaas, zoals wij Sint Nicolaas kennen. Hoewel daar de datum 6 december schijnt te zijn. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

Elia – Een profeet van de Heere (4) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Obadja, de bewindvoerder van het koninklijk huis Lezen: 1 Kon. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-17

Bijbelse afzondering : Frisse Wateren

Het begrip afzondering wordt vandaag niet veel meer gebruikt. En als het al gebruikt wordt, hoor je dikwijls negatieve klanken, waardoor een afkeer ervan ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-15

Ruth (2) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

De gemeente van God (5) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (III) Wat te doen met de huidige stand van zaken? De verschillende christelijke gemeenschappen De gemeenschappen in het hedendaagse ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (4) : Frisse Wateren

DEEL 2 Hoofdstuk 4 ÉÉN DING ONTBREEKT U “En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, liep er iemand naar Hem toe, viel voor Hem op de ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Numeri 11:4 : Frisse Wateren

Nauwelijks had het lied van de verlossing aan de overkant van de Rode Zee geklonken, of het volk mopperde: “Wat zullen wij drinken?” En hoe ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

Opdat allen één zijn … (1) : Frisse Wateren

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

Opdat allen één zijn … (2 – slot) : Frisse Wateren

In dit vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins seien). ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:17-18

Bevrijding van gebondenheid en bezetenheid – Honderd bijbelstudies

Inleiding Aan het eind van de vorige bijbelstudie hebben we besproken hoe je kunt herkennen of iemand occult belast is. In deze bijbelstudie zullen...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 6:14

Vraag over muziek van Michael W. Smith : Frisse Wateren

Er kunnen vragen cq opmerkingen zijn over de gepubliceerde artikelen. Dit is er één van. Hoe gaan wij om met de waarschuwingen die tot ons komen en die ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

Gebed

In Christus blijven, hoe doe je dat? Door 1. zijn Woord te lezen, te ‘kennen’; 2. door te wandelen met God zoals ook Henoch deed (Gen. 5:22) Je kunt alleen bidden naar Gods wil als je Zijn wil kent; deze wordt ons geopenbaard via Zijn Woord,...
bijbelarchief.nl
2 Korinthe 6:14-15

Ruth (6) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Huwelijkspartner (3) : Frisse Wateren

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:17-18

Opdat zij één zijn (6) : Frisse Wateren

Deel 2 Hoofdstuk zes “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gevoelens : Frisse Wateren

Bijbelplaats: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105). Wie in het donker tast, moet vertrouwen op zijn instinct. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-18

Overdenking van Nehemia (12) : Frisse Wateren

De poortwachters in het huis van God behoren erop toe te zien, wie binnengelaten worden. Toen bijvoorbeeld Saulus op de weg naar Damaskus tot bekering ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14-15

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:17-18

Nog gezond? (4) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 4 HYGIËNE “Geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest (2 Kor. 7:1). “Gij zijt al rein ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende