Artikelen over 2 Korinthe 6:14

2 Korinthe 6:14

Numeri 11:4 : Frisse Wateren

Nauwelijks had het lied van de verlossing aan de overkant van de Rode Zee geklonken, of het volk mopperde: “Wat zullen wij drinken?” En hoe ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Vraag over muziek van Michael W. Smith : Frisse Wateren

Er kunnen vragen cq opmerkingen zijn over de gepubliceerde artikelen. Dit is er één van. Hoe gaan wij om met de waarschuwingen die tot ons komen en die ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Huwelijkspartner (3) : Frisse Wateren

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gevoelens : Frisse Wateren

Bijbelplaats: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Ps. 119:105). Wie in het donker tast, moet vertrouwen op zijn instinct. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Ruth (2) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Nikolaas – een legende : Frisse Wateren

Ook bij onze Oosterburen - Duitsland - kent men de naam Nikolaas, zoals wij Sint Nicolaas kennen. Hoewel daar de datum 6 december schijnt te zijn. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Bob Dylan : Frisse Wateren

Enige jaren geleden overnachtte ik met mijn gezin tijdens een fietsvakantie in een vakantiehuis. Daar bracht juist een groep jonge mensen een vakantie ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gemeente van God (3) : Frisse Wateren

Gemeente van God - voor Christus oneindig waardevol Jan gaat naar de Katholieke kerk. Eva naar de Evangische. Marlies naar de Vrije Gemeente, Ralf naar ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Het gezag van de Bijbel – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel is niet zomaar een boek, de Bijbel is het Woord van God. Daarom heeft de Bijbel goddelijk gezag. Als de Schepper spreekt dan heeft het...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 6:14

Ruth (6) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Neerwaartse trend in het huwelijk? : Frisse Wateren

Neerwaartse trend in het huwelijk? Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

De schepping (les 3) – Het licht : Frisse Wateren

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: De Schepping. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Bijbelse afzondering : Frisse Wateren

Het begrip afzondering wordt vandaag niet veel meer gebruikt. En als het al gebruikt wordt, hoor je dikwijls negatieve klanken, waardoor een afkeer ervan ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gij doorgrondt en kent mij (3) : Frisse Wateren

Psalm 139 vers 7-16 deel 2 Psalm 139 is een parel van de Hebreeuwse poëzie. In zijn wijze van uitdrukken is hij juist eenvoudig te begrijpen, maar ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Elia – Een profeet van de Heere (4) : Frisse Wateren

“Of weet gij niet wat de Schrift zegt [in de geschiedenis] van Elia?” (Rom. 11:2) Obadja, de bewindvoerder van het koninklijk huis Lezen: 1 Kon. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Het Johannes-evangelie (02) : Frisse Wateren

Heerlijkheden van de eeuwige Zoon (Joh. 1:1–5) “In [het] begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God” (Joh. 1:1) Johann ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus : Frisse Wateren

Er is veel te zeggen (of te schrijven) over dit onderwerp, in het bijzonder wel met betrekking tot de veelvoudige praktische uitwerkingen die de ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Gemeente van God – ook in de eindtijd te praktiseren? : Frisse Wateren

Het is zeker belangrijk dat we onszelf juist uitdrukken, wanneer we over de gemeente van God en de afzonderlijke aspecten van deze gemeente spreken. Dat ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

Overdenking van Nehemia (3) : Frisse Wateren

Wie heeft er vandaag nog de moed om in de puinhopen van het Christendom te gaan bouwen, te gaan herstellen? Wat is daarvoor nodig? Een diepe weg van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 6:14

De gemeente van God (5) : Frisse Wateren

Vervolg deel I. (III) Wat te doen met de huidige stand van zaken? De verschillende christelijke gemeenschappen De gemeenschappen in het hedendaagse ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende