Open de Bijbel

2 Corinthiërs 6:1
NBV1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version