Artikelen over 2 Korinthe 5:6-9

2 Korinthe 5:6-9

Altijd goede moed (4) : Frisse Wateren

Lezen: 2 Korinthe 5:2-10. We hebben altijd goede moed met betrekking tot de komst van de Heer De Heer is nabij. Zijn komst is zekerder dan de dood, ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6, 8

Altijd goede moed (3) : Frisse Wateren

Lezen: 2 Kor. 4:7-5:8 Wij hebben goede moed, veroorzaakt door onze zwakheid Wij zijn slechts vaten, en wel aardse vaten, zwak en kwetsbaar; maar het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:9

Levensstijl: Hem welbehaaglijk zijn! : Frisse Wateren

Hem welbehaaglijk zijn Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, het zij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn (2 Korinthe 5:9). Om een ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:8-9

De Heer is mijn Herder : Frisse Wateren

Psalm 23 Hij kent Zijn schapen; Hij telt ze en noemt hen bij hun naam; Hij gaat voor hen uit; Ze volgen terwijl Hij hen door het water en door ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6

Altijd goede moed (1) : Frisse Wateren

Hij nu die ons hiertoe heeft bereid, is God, Die ons het onderpand van de Geest gegeven heeft. Daarom hebben wij altijd goede moed, en weten dat wij, ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:7

Gedachten over Hebreeën 11 (1) : Frisse Wateren

Praktisch geloof In Hebreeën 10 vers 38 schreef de schrijver aan de Hebreeën, dat de rechtvaardige op grond van geloof zal leven. Maar wat betekent ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:7

Digitale Bijbelstudies - Stichting Israel en de Bijbel

Digitale Bijbelstudies
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 5:6-8

Wat gebeurt er met je als je sterft – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn . ” (Lucas 23:43) “… heen te gaan en bij Christus te...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 5:9

Altijd goede moed (5) : Frisse Wateren

Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn (2 Kor. 5:9); Als u Mij liefhebt, bewaart* Mijn ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6-9

Genezing en vergeving (1) : Frisse Wateren

Dit onderwerp is ook vandaag nog erg actueel. Begrijpelijk, want u en ik hebben ongetwijfeld op een of andere wijze te maken met ziekte. Ook als je ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6-9

Wat is mijn deel nu … en tot in eeuwigheid? : Frisse Wateren

Psalm 17 vers 14 … bevrijd mij met Uw hand van de mannen, HEERE, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dít leven. In dit artikel ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:9

Christelijke vrijheid (III -slot) : Frisse Wateren

Jakobus 2 vers 12 Spreekt zó en doet zó als zij die door [de] wet van [de] vrijheid geoordeeld zullen worden. Ware christelijke vrijheid is niet ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:9

De wijnstok en de ranken (1) : Frisse Wateren

Er zijn veel christenen die “worstelen” om staande te blijven in het christelijk leven. Ze hebben nooit ontdekt waar de kracht, die daarvoor nodig ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6

Een hoopvolle toekomst in de hemel

Urenlang kan ik erover dagdromen: hoe zou de hemel eruit zien? De hemel, is dat het paradijs, de mooiste plek die er is? Is het eigenlijk wel een plek? Zouden we er hele dagen zingen? Of zouden daar alle oma’s kunnen touwtje springen? Misschien kunnen we
zijlacht.nl
2 Korinthe 5:6-9

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
2 Korinthe 5:9

Ambitie : Frisse Wateren

Hebt u ooit echt dorst gehad en het gevoel gehad, dat u veel moest drinken? Wel, wat zou uw keus zijn? Een goede kop (of beker) van de beste Engelse ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:8

Na de dood (2) : Frisse Wateren

De tweede Schriftplaats die ons hier bijzondere duidelijkheid verschaft, is de beschrijving van de dood van Stéfanus, de eerste martelaar, in ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:7

Zien en geloven

We hechten doorgaans meer aan ons gezicht dan aan ons gehoor. Toch leert de Bijbel dat “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God...
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 5:8

De Toekomst: les 7 – Wat is sterven? : Frisse Wateren

In de vorige lessen zagen wij, dat er twee soorten mensen zijn: a) Zij die “dood” zijn, hoewel zij leven! b) Zij die “levend” zijn, omdat zij ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 5:6

Het boek Jozua (02) – De oproep om te vertrekken en in bezit te nemen : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 2-9: 2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende