Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Johannes 3:2

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Job 19:25

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

2 Petrus 1:13

Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Hebreeën 9:24

Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Hebreeën 9:11

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent-die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping-
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Korinthe 15:46

Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Job 4:19

Hoeveel te meer dan bij de mens, wonend in zijn huis van leem, met fundamenten in het stof. Hij is een mot: men drukt hem dood.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Petrus 1:4

(4-5) Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Johannes 14:2

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

2 Petrus 3:11

Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

2 Korinthe 5:4

Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Markus 14:58

‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Johannes 3:19

Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Hebreeën 11:10

omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Johannes 3:14

Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Kolossensen 2:11

In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

1 Johannes 5:19

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:1

Job 30:22

U tilt me op en laat me rijden op de wind, uw woedende storm schudt mij heen en weer.
1
2
Volgende