2 Korinthe 4:8-10

NBV

8We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld.
9We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.
10We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

SV

8Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet mismoedig;
9Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;
10Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

KJV

8We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
9Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
10Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.