Artikelen over 2 Korinthe 4:17

2 Korinthe 4:17

Non plus Ultra … : Frisse Wateren

“Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking, bewerkt voor ons een uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid” (2 Kor. 4:17). ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

10. Uit het leven van Abraham : Frisse Wateren

Het geloof van Abraham wordt geproefd Genesis 22 Sinds de verhaalde gebeurtenissen in Genesis 21, is er een tijd waarover ons niets bericht wordt. In ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

De valstrik “zelfmoord” : Frisse Wateren

Pas geleden werd mij de vraag gesteld, of iemand die zelfmoord gepleegd had, in de hemel zijn kan. Daadwerkelijk gaat het bij zelfmoord (suïcide) om een ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

De wereld : Frisse Wateren

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

De weg van het leven : Frisse Wateren

Psalm 16 In het Nieuwe Testament citeren zowel de apostel Paulus als de apostel Petrus, geleid door de Heilige Geest, verzen uit Psalm 16 als woorden ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 : Frisse Wateren

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:17

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik,...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:17

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl