2 Korinthe 4:17

NBV

17De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft.

SV

17Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

KJV

17For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;