Artikelen over 2 Korinthe 4:1-5

2 Korinthe 4:3-4

100 jaar na de eerste wereldoorlog … : Frisse Wateren

Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:3-4

Jonge mensen in de Bijbel (13) : Frisse Wateren

Jonathan. Een goed belovende start 1 Samuël 17 1 Samuël 18:1-4 Voordracht 6a Een goed belovende start Ik noem het gedrag van Jonathan hier een ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:3-4

Jonge mensen in de Bijbel (25) : Frisse Wateren

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:5-6 De grote verandering De ommekeer tot God voltrok zich in één slag. Hij werd verootmoedigd ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Hoe kunnen Christenen politiek bedrijven? (1) : Frisse Wateren

Politiek is nogal actueel. Denk maar aan termen als: integratie, Islam (Ayaan Hirsi Ali), normen en waarden, enz. Het is goed om ons ook als Christenen ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Wereld: Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? : Frisse Wateren

Hoe vaak spreken wij als Christenen niet over de wereld. Maar hebben wij ons wel eens afgevraagd wat wij met dit begrip precies bedoelen? Meestal ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Het boek Jozua (05) – Het toekomstige rijk : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 2 “Door [het] geloof kwam Rachab de hoer niet om met de ongelovigen1, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen” (Hebr. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Wat is gezag? : Frisse Wateren

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

De grote geloofsdaad van Abraham (11) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Gen. 22:11-12 De engel van de Heer grijpt in Maar de Engel van de HEERE riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham! Hij ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

De profeet Daniël (10) : Frisse Wateren

Hoofdstuk X Beste cursist(e), Ook uit dit hoofdstuk willen we een paar dingen, uit het leven van Daniël, naar voren halen. Dingen, waarin hij voor ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

De wereld : Frisse Wateren

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Geboorteaankondigingen en de komende wereld

Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadlo
israelendebijbel.nl
2 Korinthe 4:4

Manifestatie van de geest en de Gave der tongen* – Bijbels Panorama

De tijd waarin wij leven is intens eenzaam. Het domme materialisme van de wetenschap van gisteren heeft afgedaan en plaats gemaakt voor geestelijke feiten waarvan sommige van onze vooraanstaande huidige wetenschappers getuigen. Het blinde ongeloof van het
bijbelspanorama.nl
2 Korinthe 4:4

S44 DE RESTITUTIELEER, EEN CREATIONISTISCHE VARIANT* – Bijbels Panorama

In den beginne… Met die drie woorden begint de Bijbel het verslag van het ontstaan van aarde en hemel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over die ene zin zijn christenen het wel zo ongeveer eens. De meeste (nee, niet allemaal…) christenen ge
bijbelspanorama.nl
2 Korinthe 4:4

Pasen. Het kruis brengt redding … en maakt scheiding : Frisse Wateren

Misschien vindt u het tweede deel van deze titel wel afschrikwekkend. Het kruis maakt toch geen scheiding? Jazeker, dat doet het wel. Tenminste het kruis ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

De antichrist Deel II: zijn opkomst en loopbaan – Honderd bijbelstudies

3. De opkomst en carrière van de antichrist In dit punt worden de belangrijkste momenten uit de loopbaan van de antichrist besproken. Op veel van deze...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:4

De antichrist is onder ons! (maitreya=de antichrist)* – Bijbels Panorama

De antichrist is onder ons, d.w.z. temidden van ons. Het is merkwaardig hoeveel schrikreacties deze uitspraak teweegbrengt bij gelovigen. Dat de antichrist zich reeds kenbaar maakt is echter niets bijzonders en niets om bang voor te zijn. Volgens de Schri
bijbelspanorama.nl
2 Korinthe 4:4

De satan Deel II: de val, het grote doel en het einde van de satan – Honderd bijbelstudies

Dit is de tweede Bijbelstudie uit een serie van drie over de satan. Deze studie bouwt voort op de eerste studie. Het is daarom verstandig om die studie...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:2

De gave van de Heilige Geest : Frisse Wateren

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen ... wat betekent het en hoe staat het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 4:4

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel III – Honderd bijbelstudies

In deze Bijbelstudie gaan we door met de bespreking van de Bijbelse basis van het duizendjarig rijk en met de beantwoording van de tegenwerpingen. 1. De...
honderdbijbelstudies.nl
2 Korinthe 4:4

WEDERGEBOORTE 4 – DE HOOP DER SCHEPPING* – Bijbels Panorama

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar als ik een nieuw boek in handen krijg, heb ik de gewoonte om eerst eens vluchtig de eerste en de laatste bladzijden te lezen. Daarna weet ik twee dingen. In de eerste plaats weet ik dan ongeveer waar het verhaal over g
bijbelspanorama.nl
1
2
Volgende