2 Korinthe 3:2, 15

NBV

2U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen:
15Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.

SV

2Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
15Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

KJV

2Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:
15But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.