Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5-11

Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5

1 Korinthe 5:12

Waarom zouden we over buitenstaanders oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de gemeente?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5

Galaten 4:12

Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5

Galaten 5:10

De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5

1 Korinthe 5:1

Het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht bij u is dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt: er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:5

Spreuken 17:25

Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader, bitterheid voor haar die hem heeft gebaard.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:6

2 Korinthe 13:10

Ik ben nu niet bij u, maar schrijf u dit alles om bij mijn bezoek niet streng te hoeven optreden, want het gezag dat de Heer mij heeft gegeven is bedoeld om op te bouwen, niet om af te breken.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:6

2 Korinthe 7:11

Zie nu zelf waartoe uw verdriet dat God gegeven heeft, uiteindelijk heeft geleid. Hoe groot is uw inzet niet geworden; meer nog, hoe fel hebt u zich niet verdedigd, hoe verontwaardigd was u niet, hoe bang was u niet voor mij, hoezeer verlangde u niet naar mij, wat een ijver hebt u niet getoond om die broeder te straffen. In ieder opzicht hebt u bewezen dat u in deze zaak niets te verwijten valt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:6

1 Timotheüs 5:20

Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Efeze 4:32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Jesaja 28:7

Maar zelfs priesters waggelen van de wijn, profeten wankelen door de drank: ze waggelen door de drank en zijn verward door de wijn; de drank doet hen wankelen, waggelend hebben ze visioenen, zwalkend doen ze hun uitspraken.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

2 Thessalonicensen 3:6

Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

2 Thessalonicensen 3:14

en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Psalmen 124:3

ze hadden ons levend verslonden, zo hevig was hun woede.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

2 Korinthe 7:10

Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding; verdriet dat de wereld geeft leidt alleen maar tot de dood.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

1 Korinthe 15:54

En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: 'De dood is opgeslokt en overwonnen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Psalmen 56:1

Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. (56:2) Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij, de hele dag bestoken en bestrijden ze mij.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Galaten 6:1

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

2 Korinthe 5:4

Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Spreuken 1:12

we verslinden ze met huid en haar, zoals het dodenrijk de levenden verslindt, het graf de doden opslokt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 2:7

Kolossensen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
1
2
3
4
Volgende