2 Korinthe 12:3-4

SV

3En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het),
4Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

KJV

3And I knew such a man, (whether in the body, or out of the body, I cannot tell: God knoweth;)
4How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.