Artikelen over 2 Korinthe 11:5, 23

2 Korinthe 11:23

Ahimaäz – een voorbeeld voor ons leven : Frisse Wateren

David had in zijn leven met heel verschillende mensen te maken. Hij had veel vijanden die hem probeerden om te brengen. Maar God stond aan Davids zijde ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 11:23

Overdenking van Nehemia (9) : Frisse Wateren

Wanneer er gebouwd wordt aan de afzondering naar de Heer toe, zal er ongetwijfeld tegenstand komen. Satan blijft niet stil toekijken. Grote ontstemming ...
frissewateren.nl