Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Hosea 2:19

(2:21) Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Efeze 5:26

om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Jesaja 54:5

Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Ezechiel 44:22

Ze mogen niet trouwen met weduwen of verstoten vrouwen, maar alleen met meisjes die tot het volk van Israël behoren en nog maagd zijn, of met weduwen van priesters.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Leviticus 21:13

De gezalfde priester moet trouwen met een vrouw die nog maagd is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Johannes 3:29

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Kolossensen 1:28

Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Filippensen 1:8

God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Genesis 24:2

Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit: ‘Leg je hand in mijn lies:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Galaten 4:17

Die anderen doen alles voor u, maar hun bedoelingen zijn slecht: ze drijven een wig tussen u en mij, en dan moet u alles voor hén doen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Jesaja 62:4

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

2 Korinthe 4:14

en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Romeinen 7:4

Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Psalmen 45:10

(45:11) Luister, dochter, zie en hoor, vergeet uw volk en het huis van uw vader.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

1 Korinthe 4:15

Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar ‚‚n vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Genesis 24:58

Dus riepen ze Rebekka en vroegen haar: ‘Wil je met deze man meegaan?’ ‘Ja, ‘antwoordde ze.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 11:2

Galaten 4:11

Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.