Artikelen over 2 Korinthe 1:8

2 Korinthe 1:8

De God van alle vertroosting : Frisse Wateren

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting … (2 Kor. 1:3) Deze naam ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:8

10. Uit het leven van Abraham : Frisse Wateren

Het geloof van Abraham wordt geproefd Genesis 22 Sinds de verhaalde gebeurtenissen in Genesis 21, is er een tijd waarover ons niets bericht wordt. In ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:8

De valstrik “zelfmoord” : Frisse Wateren

Pas geleden werd mij de vraag gesteld, of iemand die zelfmoord gepleegd had, in de hemel zijn kan. Daadwerkelijk gaat het bij zelfmoord (suïcide) om een ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:8

God vertrouwen in moeilijke tijden (6) : Frisse Wateren

Psalm 123-125 Het gelovige overblijfsel in Jeruzalem De psalmen 120 tot 122 beschrijven ons de ervaringen van de joden die in het midden van de 70 ...
frissewateren.nl