Artikelen over 2 Korinthe 1:3-4

2 Korinthe 1:3-4

Door het donkere dal – de beoordeling van een geestelijke ziekte : Frisse Wateren

Ook onder christenen komen herhaaldelijk geestesziekten voor. Deze christenen hebben op een bijzondere manier het gebed van de gelovigen nodig - en dat ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

Jezus zegt: “Kom maar bij Mij!”

Een luisterend oor, soms hebben we dat gewoon even nodig. Gelukkig hebben we meestal wel iemand in onze omgeving op wie we terug kunnen vallen. Iemand bij wie we ons verhaal kunnen doen en bij wie we even kunnen uithuilen. Dat kan soms zó opluchten! Ik be
zijlacht.nl
2 Korinthe 1:3-4

Nood en troost komen beide van God : Frisse Wateren

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting, Die ons vertroost in al onze ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

Vliegramp van de vlucht MH 17. Wat heeft het mij te zeggen? : Frisse Wateren

Verschrikkelijk … onvoorstelbaar … afschuwelijk … onbegrijpelijk … dit zijn woorden die je door de gedachten kunnen schieten. Gevoelens van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien … want daar bent U … : Frisse Wateren

U hebt mij een heerlijk lot beschoren ... Er is een lied dat zegt: Door U, Heer Jezus, is mijn heil; U had voor mij Uw leven veil, en hebt m een ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

Blijdschap met beide benen op de grond : Frisse Wateren

Daarin verheugt u zich, zo nodig nu een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen ... (1 Petrus 1:6). Het gaat in deze tekst ondermeer om ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

Jesaja 66:13 : Frisse Wateren

Op deze arme aarde is veel leed en smart. Ook kinderen van God blijven zorgen, ziekten, verdriet en nood niet bespaard. Wij hebben geen belofte van ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

Wat is jouw eeuwig lot? … : Frisse Wateren

U hebt mij een heerlijk lot beschoren … Voordat u verder leest, verzoek ik u om rekening te houden met de stijl van de geciteerde liederen. Stoort u ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

God vertrouwen in moeilijke tijden (6) : Frisse Wateren

Psalm 123-125 Het gelovige overblijfsel in Jeruzalem De psalmen 120 tot 122 beschrijven ons de ervaringen van de joden die in het midden van de 70 ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien : Frisse Wateren

Misschien mag onderstaande brief van een oudere broeder aan zijn jongere vriend jou er ook mee helpen. De brief spreekt voor zichzelf. Geliefde ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

Barnabas – toewijding : Frisse Wateren

Ieder van ons heeft voorbeelden nodig - jong of oud, ervaren of nog helemaal aan het begin van het leven van het geloof staand. Van Barnabas wordt ons in ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

De God van alle vertroosting : Frisse Wateren

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der ontfermingen en [de] God van alle vertroosting … (2 Kor. 1:3) Deze naam ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:4

Is mama de beste? : Frisse Wateren

Moederdag! Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

Wat is òns voornemen? : Frisse Wateren

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!” (Ps. ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3-4

Christenen en ziekten : Frisse Wateren

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

Wat vertellen deze orkanen? : Frisse Wateren

De weerkundigen zagen ze al aankomen, de enorme natuurgeweldenaars met hun mooie namen. Met behoorlijke precisie konden de mannen van het weer de koers ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:4

De Gouden Kandelaar (12) : Frisse Wateren

In onze dagen is er onder sommige charismatische Christenen een enorme drang naar werken, naar beweging, naar dienen. In de vorige afleveringen hebben ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

Van het leven genieten …. : Frisse Wateren

Dit is een leus die we nogal eens horen. Alles eruit halen wat er in zit …, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met het ...
frissewateren.nl
2 Korinthe 1:3

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl