Open de Bijbel

2 Corinthiërs 1:3
NBV 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en de God aller vertroosting;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version