2 Korinthe 1:21-22

NBV

21Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd,
22heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.

SV

21Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God;
22Die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.

KJV

21Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;
22Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts.