Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Mattheüs 8:26

Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Psalmen 53:5

(53:6) Nog even, en hen overvalt een hevige angst, een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien, lach maar om hen, want God heeft hen verworpen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Exodus 24:13

Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

2 Koningen 5:27

Moge de huidvraat van Naäman voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan!' Gechazi verliet zijn meester, zijn huid schilferig en wit als sneeuw.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Handelingen 13:5

waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

2 Kronieken 20:12

God, straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

2 Koningen 3:11

Maar Josafat vroeg: 'Is er hier geen profeet van de HEER, die voor ons de HEER kan raadplegen?' Een van de dienaren van de koning van Israël zei dat Elisa, de zoon van Safat, bij hen was, die altijd water uitgoot over de handen van Elia.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

2 Koningen 6:5

Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. 'Wat nu, heer!' riep hij uit. 'Ik had hem te leen!'
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

2 Koningen 5:20

toen Elisa's knecht Gechazi bedacht: Mijn meester heeft de Arameeër Naäman voor het hoofd gestoten door het geschenk dat hij voor hem had meegebracht te weigeren. Zo waar de HEER leeft, ik ga hem zo snel mogelijk achterna om iets van hem aan te nemen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

1 Koningen 19:21

Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Gerelateerd aan 2 Koningen 6:15

Mattheüs 20:26

Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,