2 Koningen 6:1-7

NBV

1Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: 'Het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet.
2Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen.' 'Ga je gang, 'zei Elisa.
3Maar een van de profeten zei: 'Doet u ons een genoegen, heer, en ga met ons mee.' 'Goed, 'zei Elisa
4en hij ging met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken.
5Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. 'Wat nu, heer!' riep hij uit. 'Ik had hem te leen!'
6'Waar is hij gevallen?' vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven.
7'Haal hem er maar uit, 'zei hij, en de man pakte het blad van de bijl weer uit het water.

SV

1En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats, waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons te eng.
2Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken, om er te wonen. En hij zeide: Gaat heen.
3En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan.
4Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af.
5En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend.
6En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen.
7En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit, en nam het,

KJV

1And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us.
2Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there, where we may dwell. And he answered, Go ye.
3And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go.
4So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down wood.
5But as one was felling a beam, the axe head fell into the water: and he cried, and said, Alas, master! for it was borrowed.
6And the man of God said, Where fell it? And he shewed him the place. And he cut down a stick, and cast it in thither; and the iron did swim.
7Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand, and took it.