Open de Bijbel

2 Koningen 20:12
NBV 12 In die tijd stuurde koning Berodach-Baladan van BabyloniĆ«, de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hizkia ziek was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Te dier tijd zond Berodach Baladan de zoon van Baladan, de koning van Babel, brieven en een geschenk aan Hizkia; want hij had gehoord, dat Hizkia krank geweest was.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 At that time Berodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah: for he had heard that Hezekiah had been sick.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version