2 Thessalonicensen 1:6-9

SV

6Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;
7En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;
8Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
9Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,

KJV

6Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;
7And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,
8In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:
9Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.