2 Korinthe 5:6-9

NBV

6Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen.
7We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.
8We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen.
9Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem.

SV

6Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere;
7(Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
8Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.
9Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

KJV

6Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:
7For we walk by faith, not by sight:)
8We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.
9Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him.