2 Timotheüs 4:22

SV

22De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.

KJV

22The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.