2 Timotheüs 2:1

NBV

1Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.

SV

1Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

KJV

1Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.