Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Psalmen 8:4

(8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

1 Kronieken 17:16

Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de HEER en bad: 'Wie ben ik, HEER, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht?
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

1 Samuel 18:18

David antwoordde: 'Wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen, dat ik een schoonzoon van de koning mag worden?'
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Genesis 32:10

(32:11) ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik indertijd de Jordaan hier overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen.
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Exodus 3:11

Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?'
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Efeze 3:8

Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

1 Samuel 15:17

en Samuël zei: 'U mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn, toch staat u aan het hoofd van de stammen van Israël, nietwaar? De HEER heeft u gezalfd tot koning van Israël,
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Richteren 6:15

'Mag ik u vragen, 'antwoordde Gideon, 'hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.'
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

1 Samuel 9:21

'Maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste stammen van Israël, 'wierp Saul tegen. 'En in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Hoe kunt u dan zoiets zeggen?'
Gerelateerd aan 2 Samuel 7:18

Jesaja 37:14

Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de HEER en legde de brief daar open voor hem neer.