2 Petrus 3:4

NBV

4vragen: 'Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.'

SV

4En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

KJV

4And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.