Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Jeremia 17:15

Ze zeggen tegen mij: “Wat komt er uit van de woorden van de HEER?”
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Maleachi 2:17

Met jullie gepraat vallen jullie de HEER lastig, en dan vragen jullie: 'Hoezo vallen wij hem lastig?' Door te zeggen: 'Iedereen die kwaad doet, doet wat goed is in de ogen van de HEER, zulke mensen bevallen hem.' Of: 'Waar is nu de God die rechtspreekt?'
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Prediker 8:11

Omdat een slechte daad niet snel bestraft wordt, is een mensenhart maar al te snel tot het kwaad geneigd.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Jeremia 5:12

Ze hebben de HEER niet ernstig genomen, ze zeiden: “Zo doet hij niet, ons zal geen onheil treffen, zwaard en honger blijven ons bespaard.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Mattheüs 24:48

Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg,
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Jesaja 5:18

Wee degenen die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht, en de zonde met de dissel van een wagen;
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Genesis 19:14

Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hen: ‘Vlug, weg uit deze stad, want de HEER gaat haar verwoesten.’ Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Lukas 12:45

Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt,
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Prediker 1:9

Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Ezechiel 12:22

'Mensenkind, hoe luidt dat spreekwoord bij jullie in Israël? De dagen rijgen zich aaneen, en geen visioen komt uit?
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Markus 10:6

Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

1 Thessalonicensen 2:19

Want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus, onze Heer, staan bij zijn komst? Wie anders dan u?
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Ezechiel 11:3

Ze zeggen: "Hier hoeven voorlopig geen huizen te worden gebouwd! In deze stad horen wij thuis als vlees in een pot."
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Markus 13:19

want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 3:4

Mattheüs 24:28

Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.