Artikelen over 2 Petrus 3:4

2 Petrus 3:4

Ruth (29) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Spotters komen met spotternij : Frisse Wateren

Bijbelverzen: 2 Petrus 3 vers 3-10 De spotters voor wie Petrus in 2 Petrus 3 waarschuwt, zijn geen oppervlakkige mensen die grappig willen doen over ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Het boek Jozua (05) – Het toekomstige rijk : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 2 “Door [het] geloof kwam Rachab de hoer niet om met de ongelovigen1, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen” (Hebr. ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Heeft Christus in de hades gepredikt? : Frisse Wateren

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Vrucht van de Geest in het huwelijk : Frisse Wateren

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die gestrande huwelijken en alle ellende die daaruit ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Het geloof van Noach : Frisse Wateren

We leven vandaag in een tijd die verschrikkelijk veel overeenkomsten heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Noach had ze alle zeven goed op een rij : Frisse Wateren

Wij leven vandaag in een tijd die schrikbarend veel overeenkomst heeft met de dagen voor de zondvloed. Daarom hebben wij ook het geloof van Noach nodig, ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

S15_ALLE KNIE ZAL ZICH BUIGEN – Bijbels Panorama

En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is. Opdat in den Naa
bijbelspanorama.nl
2 Petrus 3:4

Overdenking van Nehemia (8) : Frisse Wateren

Wat kunnen we veel van de poorten leren. De fonteinpoort, zo zagen we de vorige keer, spreekt van levend water ... Het is ook nu nodig om de waarheid van ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Grote verdrukking? : Frisse Wateren

Moeten Christenen door de grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Voor de grote verdrukking of na de grote ...
frissewateren.nl
2 Petrus 3:4

Opname vóór de periode van verdrukking? : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17 Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt ...
frissewateren.nl